Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy, dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych. Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar. Do protokołów z badań dołączamy kopię świadectwa wzorcowania urządzeń pomiarowych. Dokumentacje przekazujemy dodatkowo w wersji elektronicznej.

Szybki kontakt

P.H.U. Orso Marek Misiak
ul. Norwida 55/7
59-300 Lubin

tel. 602 577 829
      692 842 876

Nasz e-mail:
P.H.U.ORSO@interia.eu