• Szkolenia z zakresu bhp.
 • Szkolenia z zakresu ppoż.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenia z czasu pracy kierowców.
 • Szkolenia ABC Przedsiębiorczości.
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie kadr i prawa pracy.
 • Realizacja zaleceń pokontrolnych inspektorów PIP.
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Sporządzamy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego lub je aktualizujemy.
 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.
 • Prowadzenia rejestrów oaz dokumenatcji wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w tworzeniu ksiąg GHP/GMP/HACCP oraz wszelkich procedur i instrukcji z zakresu GHP/GMP/HACCP.
 • Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia.
 • Przygotowujemy biznes plany.
Szybki kontakt

P.H.U. Orso Marek Misiak
ul. Norwida 55/7
59-300 Lubin

tel. 602 577 829
      692 842 876

Nasz e-mail:
P.H.U.ORSO@interia.eu